Свами Дев Мурти разкрива значението на свещения звук ОМ

Мантрата АУМ има три и половина срички. Тя обхваща всичко, прониква цялата
Вселена. “А” е символ на Слънцето, Праната, Вишну и се отнася до грубия,
физическия свят, действа в будно състояние. “У” символизира Луната, Брахма и
Апана, отнася се за финия (астралния) свят и действа в света на сънищата. “М” е
символ на Огъня или Светлината, на Шива и Виана. Отнася се до причинния свят и
полето, в което действа, е състоянието на дълбок сън. Тези три букви представят
трите състояния на живота - будно, сънуване и дълбок сън. Прана и Апана са
центростремителната и центробежната сила, благодарение на които цялата вселена
е балансирана. Контролиращата сила е Виана.

Заключителната половин сричка се нарича Артхмантра и завършва с беззвучен
(нечуваем, безшумен) звуков поток, който отнася човек директно до неизменния фон
на Истината. Има две форми на ОМ. Произносим ОМ, който се произнася на глас или
на ум, и непроизносим, който не се произнася нито на глас, нито на ум. Той може да
бъде чут само директно от търсещия под формата на звуков поток, космическа
музика или с термин от йога – Анахат Надам. Затова го наричат Шрути. Той отмерва
движението и скоростта на ума, затова се нарича Чхандхас (първичен метър на
ритъма). Това е Реалността и конкретно изживяване на знанието, затова го наричат
Веда (крайното знание). То учи директно търсещия, защото е Гуру на всички Гуру. То е
трансцендентално, но може да бъде изживяно и когато се изживее и чуе в цялата му
пълнота Себето, Гуру и Върховният – трите се променят в “Аз съм”. Този
трансцендентален ОМ води индивидуалното съзнание отвъд света на трите
състояния на будност, сънуване и сън без сънища.

Произносимият АУМ има три букви - А, У и М. “А” означава проявлението, “У” означава
съхранението и развитието, а “М” означава инволюция. Всичко във Вселената, без
изключение, минава през тези три еволюционни състояния на растеж, съхранение и
инволюция. Това, което е родено, трябва да порасне, а това, което е израсло, трябва
да премине към разпадане. Тази истина е валидна и за нашия ум - мисълта се
ражда, тя израства и се разпада. Можем да видим този процес навсякъде около нас.
Нещата се раждат, израстват и изчезват.  Например семето е посято, то израства във
формата на дърво и след това донася цветове и плодове и дървото се изменя отново
във формата на семе. Израстването на разсада от семето е еволюция, промяната на
разсада в дърво е израстване, а промяната на дървото във формата на семе е
инволюция. Причината се е изменила във формата на последствие, а последствието
се трансформира обратно в причинно състояние. Така върви този непрестанен
цикъл на еволюция, израстване и инволюция. Слънцето, Луната, звездите, планетите,
нашите тела и нашият ум минават през тези три стадия и те символично са
представени чрез А, У, М. Това се нарича относителната форма на АУМ.

Истинският АУМ е трансцендентален, той е чиста вибрация на енергията и чисто
Съзнание.  Чрез относителния АУМ търсещият намира трансценденталния АУМ,
който се проявява в Сърцето във формата на нечуваемия звуков поток, “Гласът на
Мълчанието” или с думите на Платон “Музиката на сферите”. Има безброй тонове и
мелодии, а за пълното им описание търсещият е съветван да изучи подходящите
книги в тази област. В началото АУМ се проявява като бръмчащ или бучащ звук или
като звук от вибрацията на динамо в нашите глави и по специално в дясното ухо.
Хората го мислят за звънене, защото са невежи за него.

Йога практиката започва да става успешна след появяването на трансценденталния
АУМ. Това се нарича “Космическо посвещение”. АУМ е името на Върховния. Името и
субстанцията, на която е дадено името, са идентични, така и АУМ и Върховният са
идентични.

Математиката е науката на всички науки, а АУМ е есенцията на цялата математика.
Основните математически символи са плюс и минус, умножение и деление, точка,
нула и алгебричните символи. Ако разгледате отблизо Ведическия (или научния, като
противоположност на артистичния) АУМ ще откриете, че в неговата форма са
представени всички тези знаци, включително всичките три форми на математиката –
геометрия, алгебра и цифровата математика.

Ако произнасяте отделно всяка буква на АУМ, ще започнете да разбирате истинското
значение на символичното представяне. Например, ако пеете “А” продължително,
вашата уста е отворена, което означава началото на еволюцията или проявлението.
Когато пеете “У”, вие чувствате равновесието на силите, което символизира
съхранението (поддържането) и изравняването на растежа и разрушението. Когато
пеете последната буква “М”, устните са затворени и това символизира състоянието на
инволюция. Символичният АУМ ни води  към Реалния или несимволичен АУМ.
Символът няма значение, ако зад този символ Реалността не съществува.

Истинският АУМ не може нито да се пее, нито да се произнася на глас или на ум – той
може само да бъде чут непосредствено от Съзнанието. Проявата на вибриращия
АУМ разбулва мистерията на индивидуалния и универсалния живот. Той разкрива
истинското значение на субективните и обективните явления и след като ние веднъж
директно изживеем Реалността, също разбираме истинското значение на
символичното представяне. Тази космическа вибрация, тази космическа музика е
такава, че не може да се опише с човешки език. Човек може да я изживее и
почувства, но не може да я опише. Постепенно цялото тяло се трансформира в
пранична, електрическа вибрация и всъщност тялото става като космическа
телевизия или космическо радио, получаващо космическа вибрация и космическо
виждане. Това е такова блажено състояние, че който го е опитал, няма да замени
това блаженство даже за царствата на целия свят.

Думата АУМ доминира в нашият живот още от самото му начало. Когато бебето се
появи от майчината утроба първото свидетелство за живот се дава чрез плача.
Физиологичната причина за това е, че това е вик за оцеляване и усилие да заработят
дробовете. От по-висша йогийска гледна точка, това е доказателство за неговата
връзка с душата и неговия глад за духовния свят и неговата неохота да бъде върнато
обратно в материалния свят.  Тези викове не са нищо друго освен медитация, която в
неговия вътрешен свят (този на духа) е толкова добре позната.

Още от самото начало физическите движения са в животински стил, движейки двете
ръце и двата крака заедно, а по-късно ходейки на четири крака. Така и неговите
медитативни звуци се появяват съвсем близо до пеенето на АУМ в най-различни
версии. Първо ААА, МАААА, след това АХМА, преминава в ОМА, МАММА, МУТТИ,
МАДЪР. Християнската дума Амин е само версия на свещената дума АУМ, както и
думата АЛЛАХ е нейна версия на мохамеданите. Църковните камбани звънят също
във версия ДОМ, ДОНГ и т.н. Животните реват други версии: МОО, МОУ, МАА. А след
всяко преяждане човек неочаквано дава версия със стомаха. Всъщност АУМ е
вездесъщ.

Това е и още едно доказателство за нашата природна и духовна уникалност
(оригиналност) - бебето няма знание за религия, секта или някакво образование.
Фактически, когато бебето е хвърлено в контакт със земния свят, то губи връзката си с
духовното си наследство.

Само висшите хималайски Учители запазват постоянно този контакт, тъй като са
способни да правят вътрешна връзка с тяхното истинско духовно Себе. Ако човек
може да достигне пълна тишина, умът му автоматично ще се обърне навътре. 12
секунди тишина запазват неговата концентрация, 12 пъти по 12 секунди довеждат
човек до състоянието на медитация. Ако някой може да остане трийсет минути (12
пъти по 12 пъти 12 секунди) в състояние на вътрешна тишина, той ще достигне
Самадхи и ще знае истинският АУМ и неизразимото състояние на Блаженство
(духовно щастие). Тази неописуема радост е магнит, затова йогата трябва винаги да
бъде сам, когато влиза в Самадхи, тъй като за жените е огромно изкушение да опитат
нектара на неговото блаженство и грубо ще го повлекат надолу от неговото висше
състояние.

Това е състоянието, за което всички ние завиждаме и желаем да достигнем, но
пречките са секс, гняв, желания, привързаност и гордост, нещата, с които нашият
Манас (ум) постоянно ни измъчва. Медитацията върху АУМ помага, да преодолеем  
тези пречки и евентуално да достигнем състоянието на Нирвана в живо тяло.
Тишината не е да
затвориш уста и да спреш
езика, както мнозина я
разбират. Тя е да слушаш
вечния глас, който
трансцендентира
нетрайната човешка реч
и мисли. Тишината
означава да накараш ума
да заспи, докато Себето
остава съвсем будно.
This file is not intended to be viewed directly using a web browser. To create a viewable file, use the Preview in Browser or Publish to Yahoo! Web Hosting commands from within Yahoo! SiteBuilder.