Връзки

http://homepage.ntlworld.com/bhavin.
desai/
Раждането и прераждането,
израстването, остаряването
и смъртта принадлежат на
тялото и ума, но Азът в  тях
остава нероден,
неостаряващ и неумиращ.
Този Аз е Себето. “Ти си Той.”
Йога Център "Свами Дев Мурти"

ул. КРАКРА 2, ет. 1
гр. София
Ел.поща: yoga@swamidevmurti.org
Телефони за контакт:
(+359)
0888 532 632
(+359) 0898 444 045