Връзки

http://homepage.ntlworld.com/bhavin.
desai/
Раждането и прераждане-
то, израстването,
остаряването и смъртта
принадлежат на тялото и
ума, но Азът в  тях остава
нероден, неостаряващ и
неумиращ. Този Аз е
Себето. “Ти си Той.”
Йога Център "Свами Дев Мурти"

ул. "Екзарх Йосиф" 86, ет. 2
гр. София
Ел.поща: yoga@swamidevmurti.org
Телефони за контакт:
(+359)
0893 980 458
(+359) 0898 444 045
ул. "Екзарх Йосиф" 86