Мантрите в системата на Свами Дев Мурти

Мантрите са думи на силата. Известни са в повечето духовни традиции във всички
краища на света. Чрез своя смисъл и вибрация те дават енергия на този, който ги
произнася и могат да въздействат върху него и заобикалящия го свят. Чрез
произнасянето на мантри може да се подобри здравето, да се издигне съзнанието в
по-висши измерения, да влезе човек в хармония с космическите вибрации. Но има и
мантри с разрушително действие, ако се практикуват неправилно или злонамерено.

Мантра Йога е клон на Йога, в който практиката на мантри е широко развита и цели
духовното усъвършенстване на човека. Свами Дев Мурти беше адепт и на Мантра
Йога и в неговата система произнасянето на манти е широко застъпено. Той обаче
препоръчваше преди всичко мантрата Рам, която засилва жизнената енергия на
човека и го пречиства физически и емоционално. Една от мантрите, която напяваше
преди медитация или хранене е Хари Ом (Хари Ом – 8 пъти, Шри Рам – 8, Харе Рам –
8 и Сия Рам – 8). Напоследък обичаше да дава и напява с учениците си мантрата
Хари Ом, Хари Ом Мера Джапе Ром, Ром (8 пъти). Други препоръчвани от него
мантри са Харе Кришна, Ом Намах Шивая и Сат Нам Вахе Гуру. И те се повтарят
обикновено по осем пъти. Като поздрав и мантра най-често използваше и само Хари
Ом.

Ето как определя значението на думата мантра Свами Дев Мурти:

„МАН означава ум, а ТРА означава защита. Нейната теория и практика се отнася до
тези свещени думи, които са като навити пружини от  вибрации на енергия, водеща
индивидуалното себе към Себереализация. Мантрите се изговарят на глас или на ум
постоянно и продължително, докато собственото себе се абсорбира от Космическото
Себе. Без това няма полза от простото повтаряне на няколко думи.”

Ето и как обяснява значението на мантрата Рама:

„Когато вездесъщото, всезнаещо и всемогъщо Съзнание е проявено в
индивидуалното себе, се нарича Рама. Ра означава реалността, а Ма означава
индивидуалното себе. Тяхното обединение се получава в резултат на повтарянето на
мантрата Рама. Но простото монотонно изричане и напяване на думите не е
достатъчно – необходимо е отстраняването на всички мисли и пълно поглъщане.
Тогава човек ще изживее съединението на индивидуалното себе с Върховното Себе,
което е същността на мантрата Рама.”

Почти във всяка мантра се съдържа и звукът
ОМ – произнасян дълго като АУМ. Сам
по себе си той се смята за най-висшата мантра. Според Йога философията това е
първичния звук, затрептял при създаването на Вселената.
Тишината не е да
затвориш уста и да спреш
езика, както мнозина я
разбират. Тя е да слушаш
вечния глас, който
трансцендентира
нетрайната човешка реч
и мисли. Тишината
означава да накараш ума
да заспи, докато Себето
остава съвсем будно.
Мантра, препоръчвана от
Свами Дев Мурти