Вслушвайте се в болките
на другите, помислете как
да помогнете на другия.
Всички заедно сме едно
семейство. В мислите си
пожелавайте доброто на
всеки. За добро минало,
за добро настояще, за
добро бъдеще. Доброто
бъдеще трябва да дойде
и да остане.
Галерия: Свами Дев
Мурти

Галерия: Йога "Център
Свами Дев Мурти"
1 година от Махасамадхи на Свами Дев Мурти
Официално откриване на Йога център "Свами Дев Мурти"
Занимание в Йога център "Свами Дев Мурти"
Отпразнувахме рождения ден на Свами Дев Мурти на 20 март 2011 г. с огнена церемония. Той
съвпадна с големия индийски празник Холи.