ИНТЕРВЮ НА ДАНИЕЛА КЪНЕВА ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

(ДЕЛХИ, МАРТ 2009 Г., ИЗЛЪЧЕНО НА 21 МАРТ 2009 Г.)

Свами Дев Мурти, Махариши, великият мъдрец, големият Учител по йога от
Хималаите е пред нас. Казват, че е на 108 години и продължава да не се задържа
на едно място. Има училища по йога в цяла Индия и по света. Миналото лято е
бил в Хърватия и там го откриха българските му ученици. Това лято се кани
отново да дойде у нас след 40 години. Тогава е изумил българите с невиждано
владеене на тяло и дух, но не е успял да основе, както другаде в Европа, школа по
йога. Сега йога навлиза в ежедневието ни. Учител по йога е на Неру и Индира
Ганди и днес е съветник към индийското министерство на образованието.

Какво си спомняте от България?
Всичко помня.

Казват, че ви мислят за магоьсник?
Ха, ха, ха! Оставете ги, нека си мислят така, щом това ги радва. Много хубава страна.
Много енергия има там. Много хубава атмосфера. Вибрациите са добри.

Какво бихте ни казали, като дойдете отново?
Ще ви благословя. Бъдете благословени (Хари Ом! Хари Ом! Хари Ом!). Мое скъпо
голямо българско семейство, учители по йога, деца, майки сестри, всички сте мое
семейство. Целият свят е мое семейство. И животните са наше семейство. И те искат
да имат деца и ние искаме да имаме деца. Винаги трябва да помагаме на целия
свят с всичко, което можем.
Вслушвайте се в болките на другите, помислете как да помогнете на другия. Всички
заедно сме едно семейство. В мислите си пожелавайте доброто на всеки. За добро
минало, за добро настояще,  за добро бъдеще. Доброто бъдеще трябва да дойде и
да остане.
Най големият Учител е любовта. Да обичаш, означава да забравиш за себе си и чак
тогава можеш да обичаш. Ако забравиш за себе си, тогава можеш да обичаш. Когато
се смяташ за нещо отделно и смяташ другия за нещо съвсем отделно, обич няма. Дай
всичко от себе си. Любовта е всичко. Всичко! Духът, душата, тялото, умът - трябва да ги
опазиш чисти.

Дали хората по целия свят го разбират?
Да, но всеки има своята карма, своята съдба.

За Свами Дев Мурти на първо място са семейството, вегетарианството,
служенето на хората. Пита кога ще свърши зимата в България, за да дойде. И
пак сигурно ще ни покаже как да дишаме, неповторимите си Крокодилски
упражнения, системата Нети за прочистване на дихателните пътища. Все
техники за освобождаване от нечовешкия стрес в днешно време. Бяхме
тръгнали към ашрама  му в Стария Делхи, а той ни пресрещна в центъра на Ново
Делхи. Това не е случайно – при Вратата на Индия, при която винаги има хора от
цяла Индия, от цялата Земя.    
                                                                                      

СЕБЕТО Е ВЪРХОВНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чувството за Аз е естествено за всички същества и се изразява в усещания като „Аз
дойдох”, „Аз идвам”, „Аз ще дойда”, „Аз бях”, „Аз съм” и „Аз ще бъда”. Запитвайки се
какво е това Аз („Кой съм Аз?”, „Откъде съм Аз?”, „Къде съм Аз?”), ние разбираме, че
тялото се идентифицира с Аз съзнанието. „Откъде идвам Аз? Къде отивам Аз? Какво
Аз вече съм направил? Какво Аз ще направя? Защо Аз страдам? Какво мога и трябва
да направя, за да разбера себе си?” Във всички тези въпроси ние откриваме, че
движението и подобни на него функции на тялото и ума са насложени върху СЕБЕТО.

Може ли тялото да бъде това Аз съзнание? В съня без сънища има Аз съзнание, но
няма съзнание за тялото. След събуждане от дълбок сън всеки усеща: „Аз спах
дълбоко и Аз съм щастлив.” Това показва, че Аз не е изчезнал по време на съня, а
той е бил само свидетел на феномена сън на тялото и ума. Тялото не е съществувало
преди раждането и ако тялото е Аз съзнанието, то тогава след смъртта тялото ще
продължи да казва „Аз съм”. Всички знаят, че в дълбок сън няма съзнание за тялото,
но само съзнание за Аз. Тялото е създадено от петте природни елемента и Аз
отсъства при смъртта и дълбокия сън, като тялото става труп. Следователно то не
може да бъде „Аз” съзнанието. Чувството за Аз, което се появява и изчезва във
времето, не е Истинското Аз, а е Чита (егото), което е продукт на Мая
(невежеството).    

Целта на всички писания е това питане за Себето. Казано е във всички писания, че
унищожаването на чувството за его е освобождение, а познанието на реалното Себе
е просветление. Как може човек да остане безразличен към тези твърдения? Може
ли тялото, което е неодушевено като мебелите, да функционира като Аз? Отговорът
е не.
Отдолу, под непрекъснатия поток на всички мисли, се появява непрекъснатото
осъзнаване, тихо и спонтанно като Аз или център на индивидуалното съществуване.
Ако човек го усети и остане с него мълчаливо, Реалното Аз ще бъде преживяно и
чувството за фалшивото Аз, или иначе казано, възприемането на тялото като Аз, ще
бъде унищожено напълно. Воалът на невежеството не може никога напълно да
скрие индивидуалното Себе. Без изключение всеки изразява себе си чрез него.

Невежеството може да обърка реалността, че „Аз съм Себето” или „Аз съм чистото
съзнание” и да сметне съзнанието за тялото за Аза. Това объркване на Аз
съзнанието със съзнанието за тялото или чувството за тялото като Аз е робството, а
възприемането на Аза като „Аз съм Себето, Аз съм чистото съзнание” – е
просветлението.

Себето е самосияещо, то не се нуждае от умствен образ или картина. То сияе от
само себе си. Докато търсим Себето посредством ума, дотогава няма никога да го
открием, по същия начин както Слънцето никога не може да се види чрез някаква
друга светлина, било електрическа лампа или какъвто и да е мощен източник. То
може да бъде видяно чрез светлината на самото Слънце. Така и Себето никога не
може да бъде видяно и изживяно чрез умствен образ или картина. Когато умът е
спрял, Азът се изживява. „Аз съм тогава, когато липсва “тогава”, и Аз съм там, където
липсва “там”.
„Те грешат, като Ме оставят вън, защото когато Съм, те летят, Аз съм техните крила,
Аз съм съмняващият се и съмнението.”

Мисълта, която си представя нещо за Себето, самата тя е робство, обвързване,
защото Себето е себесъществуване и присъства навсякъде и с еднаква сила във
всеки момент, и не се нуждае от каквото и да било въображение, за да бъде
изживяно. Сияйността на Себето трансцендентира мрака и светлината, човек не
може да мисли за него с ума.

Когато някой изживява Себето, цялата енергия на ума трябва да бъде
трансформирана обратно в Себето, защото дотогава, докато умът е разсеян навън,
Себето не може да бъде изживяно, въпреки че е вездесъщо, всезнаещо и
всемогъщо. Себето не е предмет на външни умствени спекулации, защото умственото
въображение ще свърши с робство и ще създава митове и символи, а Себето
спонтанно сияе като Абсолюта.

Изследването на Себето в медитация с пълно отдаване представлява състояние на
абсорбиране на умственото вещество в Себето и води до освобождение и
просветление. Само с помощта на изследване на Себето с пълно отдаване могат да
се постигнат блаженство и освобождение. Егото във формата на “мисли на Аза” е
основната причина за страданието и е коренът на дървото, наречено илюзия.
Унищожаването на егото е унищожаване на илюзията, както унищожаването на
корена е унищожаване на дървото. И за това унищожаване на егото помага Бхакти
йога, и служенето на човечеството - Карма йога.

Във възгледа „Аз съм съзнанието за тялото“ се съдържат три тела на петте елемента
или обвивки. Тези три тела са будното или грубото тяло, сънуваното или финото тяло
и сънят без сънища или причинното тяло. Ако съзнанието „Аз съм тялото“ е
елиминирано от Истинското Аз съзнание, тогава идентичността на трите тела е
отхвърлена, както като се отреже коренът на дървото, цялото дърво с листата,
корена и цветовете е унищожено. Затова не е нужно да бъдат елиминирани трите
тела поотделно. Самата мисъл е обвързването (робството). Универсалното Себе
съдържа всички тези три тела и когато то е изживяно, естествено става
освобождение на това Аз съзнание от всички тела.

Тъй като Себето прониква тези три тела, то усещането, възприятието и мисловната
дейност са възможни само когато умственото вещество действа в присъствието на
Себето, следователно Себето е истинската Реалност. То поддържа тези три тела и в
същото време ги трансцендентира. Тези три тела не могат да съществуват без
Себето, докато Себето е самосъществуващо и в състояние на Самадхи то
съществува в своята собствена чиста трансцедентална форма, която се нарича
Турия. Турия и Върховното Съществуване са синоними. Тъй като поддържа всички
състояния на индивидуалното и универсалното Себе и също ги трансцендентира,
затова Върховното Съществуване е Себето на всички себета.   
Свами Дев Мурти - живот и учение

Свами Дев Мурти никога не е поощрявал заниманията с неговата лична съдба и на
всяка молба да разкаже за себе си с цел да се напише неговата биография е
отговарял, че това е загуба на време. Все пак от отделните сведения на негови ученици
и инцидентни негови разкази можем да очертаем житейския му път.

МАХАРИШИ СВАМИ ДЕВ МУРТИ е роден в индийския град Чаниот, днес на територията
на Пакистан. Там започва неговият път в Йога. Първите песни, с които майка му го
приспива, са мантри и свещени напеви. Тя го буди рано сутрин за баня и медитация.
Баща му от малък го учи на Йога упражнения и пранаяма, а вечер му разказва
омайващи истории за прочути Йога учители. От поколения семейството на Свами Дев
Мурти поддържа ашрами и при баща му често се събират учители и ученици в Йога.
Петгодишен той е отведен от своя пръв Учител  Арджуна  Дев в хималайските пещери.
Учи медитации, крии (очистващи упражнения) и пранаяма (дихателни техники). След
това го отвеждат в Кашмир, където Дев изучава санскрит и още Йога техники. Все по
това време неговият учител го посвещава в основите на Аюрведа, древната индийска
медицина, и Джотиш, ведическата астрология, която съдържа и знания за лечебната
сила на планетите и минералите. (
Още)
Вслушвайте се в болките
на другите, помислете как
да помогнете на другия.
Всички заедно сме едно
семейство. В мислите си
пожелавайте доброто на
всеки. За добро минало,
за добро настояще, за
добро бъдеще. Доброто
бъдеще трябва да дойде
и да остане.
Силовите демонстрации –
уникален специалитет на
Свами Дев Мурти

Свами Дев Мурти често казвал
на учениците си, че най-важното
е мисията, която изпълнява.
Външно той я е определял като
изграждане на Йога центрове и
убеждаването на колкото се
може повече хора да станат
вегетарианци. Въпреки това
Джон и Джак, английските му
ученици, казват, че зад това е
имало нещо много по-дълбоко
и трудно разбираемо. Макар
долавяйки го, те също не са
могли да го определят. За
всички близкостоящи обаче
било ясно, че силовите
демонстрации, с които така
силно впечатлявал хората
откъдето и да минавал, са най-
външната обвивка на
действията му.И все пак те също говорят за
това какви неподозирани сили и
способности дремят във всеки
човек, какъв потенциал се
унищожава в дребнаво и сиво
ежедневие, посветено на
задоволяване на себични
материални и психологически
нужди.

Свидетели и ученици от
различни страни продължават
да разказват за това, което са
видели, а тези, които не са го
видели, продължават да се
съмняват, че това е възможно –
поне докато не видят архивните
снимки.

Освен да демонстрира силата
на Йога, със своите
представления Свами Дев
Мурти също финансира
дейността на Йога центровете,
които открива, и дори помага
материално на много хора. Той
е сред редките Учители, които
казват, че Учителят трябва да
храни учениците си. Често е
посвещавал представленията
си, на които присъствали
министри, шейхове, кралски
особи, на някаква
благотворителна цел –
приходите отивали за училище
или болница.

Кои са тези невероятни
изпълнения (strong man
demonstrations, както ги
наричали), заради които са се
събирали понякога десетки
хиляди зрители, за да ги гледат.
Основният специалитет на
Свами Дев Мурти е лягането
върху натрошени стъкла по
гръб, поставяне на дъска върху
гърдите, на която след това се
качва камион, валяк, слон –
според случая. При номера с
копието вероятно много хора
главно от женски пол са си
затваряли очите. Връх на копие,
макар и затъпен, се опира в
гърлото на Свами Дев Мурти,
другият край е плосък и се
опира в гърдите на помощник. С
бърз напън във върха на
копието Свами изкривява
арматурното желязо. (Неговите
ученици твърдят, че са се
опитвали с ръце и с цяла сила
да го огънат безуспешно).
Късането на метал, главно под
формата на автомобилни
тасове, е изглеждало почти като
късане на лист хартия в ръцете
на Свами Дев Мурти. При
представления навън е
задържал четири автомобила,
тръгващи с пълна газ.

Как е научил тези неща, не се
знае. Той е споменавал, че е
имал Учител, неизвестен на
широката публика и неназован
по име, който го е обучил на
тези изпълнения. Казвал е
само, че този негов Учител е
можел да спира дори движещ
се влак.

Колкото и излишно зрелищни да
изглеждат тези демонстрации,
те все пак илюстрират това,
което Йога казва, че в човека
има скрити сили, които трябва
да се събудят, разбира се, за да
бъдем повече човеци, а не за
да се качват камиони върху нас.
Затова и Свами Шивананда
канел при всеки удобен случай
Свами Дев Мурти да
демонстрира силовите си
номера пред неговите ученици
по Йога.

Тези скрити сили, казва Свами
Дев Мурти, могат да се събудят
чрез уникалната Йога система,
която той е създал за нас. Чрез
тези упражнения той е
постигнал контрол над всички
свои телесни функции. А също и
пълен контрол над своя дух.  С
ученици споделя, че за да прави
човек невероятните неща, които
той е показвал, е нужен
изключителен контрол над
процеса на дишането и
способност за пълна
концентрация на духа.  Ако
човек овладее техниката на
дишане, той може да направи  
тялото си здраво като чугун и да
издържа невероятни тежести.
Но това е възможно само за
един истински обучен йога.

В едно интервю Свами Дев
Мурти на въпрос как прави
всичко това, отговаря:  „Много
просто. Дишаме в ритъм –
първо вдишваме и после
издишваме. Когато през вас ще
премине например камион
дълъг няколко метра, трябва
дълбоко да вдишате и тогава
може да издържите камион от
двайсет тона. Всичко е във
вашето дишане.”

За тези невероятни сили,
наричани в йога Сидхи, Свами
говори така: :Сидхите са мощ.
Когато се занимавате с йога,
вегетарианец сте и живеете
хармоничен живот, може да
овладеете тази мощ, тези сили.
Сидхите са сила, възможност да
се направи това, което наричате
чудо. Те могат да се постигнат,
когато овладеете себе си,
потребността си от храна,
мисленето си.”

Архивни кадри 1

Архивни кадри 2