Началото на Йога е скрито много хилядолетия назад. Тя е път на себедисциплината,
водещ към себепознание – усъвършенстване на тялото, ума и душата. Най-голямата
пречка пред човека е самият той, застанал на пътя на собственото си здраве и
добруване и загубил възможността да живее спокойно и свободно сред други здрави и
свободни хора. А Йога ни дава възможност да подпомогнем своята собствена минала,
настояща и бъдеща карма (съдба) и чрез напътствията на Учител да събудим спящите
си духовни сили. Така се завръщаме към естествената вътрешна и външна хармония с
природата, откъдето именно се е развила Йога.

Напредъкът на модерната цивилизация направи възможно познанието на Йога да се
разпространи по цял свят. По-рано нейните тайни са били известни само на големите
Учители в хималайските пещери. Днес тя е като панацея за нашия болен и безпокоен
свят. Този, който има късмет да открие истински Учител в Йога, ще направи живота си
по-радостен, изпълнен с мир и здраве, следвайки нейните принципи.

Такъв Учител е Свами Дев Мурти. Самият той от петгодишен е при големите Учители в
Хималаите, които го посвещават в тайните на Йога и Аюрведа. По-късно, след като
развива потенциала си, започва сам да учи хората – първо в Индия, а по-късно и в
Европа. Той смята, че истинската цел на живота ни е да се развием духовно. За
разлика от традиционните йоги, усетът на Свами Дев Мурти го води към обикновените
хора и той винаги се ръководи от принципа, че всяко човешко същество има правото
да получи древните знания и техники, които да го освободят от страданията.

Когато неговата учителска практика се разраства в цяла Индия и дори президентът
Неру (и по-късно Индира Ганди) стават негови ученици, той продължава често да
посещава своите Учители, изследвайки и анализирайки различните им многобройни
техники. След това ги концентрира в прости форми, от които светът да може по-лесно
да научи същността на цялото Йога учение. Неговата любов към хората и
загрижеността му за нашия неспокоен свят го подтикват да адаптира наученото към
нуждите на различни нива. Така той успява да насочи хиляди хора по пътя, по който те
възстановяват здравето на тялото и ума си.
Човекът е микрокосми-
ческа форма на Вселената,
а Вселената е
макрокосмическа форма
на човека. Човек минус
желанията е Бог, а Бог
плюс желанията е човек.
Екскурзии:
Индия - люлката на Аюрведа
Индия - Непал
График  2021
Аюрведични масажи и
терапии, Себин Антони,
дипломиран специалист
от Керала, Индия

Нов адрес:
ул. "Кракра" 2, ет.1
Йога семинар-
ритрит
30 юни-4 юли, 2021

Здравна академия
„Свами Дев Мурти“

Запознаване с някои
древни методи, както и
нови съвременни методи
в подхода ни към
превенция и лечение
.